Privacy beleid

Persoonsgegevens leden
ZOAB verwerkt alleen persoonsgegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt in verband met uw lidmaatschap.
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij verwerken alleen gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt.
ZOAB is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op via info@zoabrotterdam.nl. Hier kunt u ook terecht als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beschermd en/of dat er misbruik van wordt gemaakt.

Verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken persoonsgegevens van onze leden voor de volgende doeleinden:
 
  • ledenadministratie
  • informeren over nieuws en ontwikkelingen
  • communicatie over ledenvergaderingen
  • innen en verwerken van contributie

De gegevens die wij verwerken zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

Toestemming
Wij verwerken uw gegevens om u te kunnen informeren over ontwikkelingen die voor u als woonarkbewoner van belang zijn. Wij doen dit, behalve via de website, via emailberichten en nieuwsbrieven, maar uitsluitend indien u hiervoor via het aanmeldingsformulier voor uw lidmaatschap toestemming voor heeft gegeven. Leden die vůůr 1 januari 2019 lid waren, kunnen zich via email afmelden voor ontvangst van emailberichten en nieuwsbrieven.

Derden
Uw gegevens worden niet gedeeld met andere partijen.

Bewaring
ZOAB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u uw lidmaatschap opzegt, zullen wij uw persoonsgegevens zo spoedig mogelijk uit ons systeem verwijderen FinanciŽle gegevens blijven maximaal 7 jaar bewaard.


Cookies
ZOAB gebruikt alleen technische en functionele cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ZOAB en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zoabrotterdam.nl
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


 

 
Menu

 

 
 
 
 
 
SNEL MENU AANMELDEN
 
Aanmelden Nieuwsbrief voor het laatste nieuws of belangrijke mededelingen
Klik hier om je aan te melden

Aanmelden als lid van de Vereniging ZOAB en krijg toegang tot de site
Klik hier om je aan te melden

FORUM

Praat mee met de leden en bewoners van de Vereniging ZOAB  in het Forum van de ZOAB over van alles met en over en om het wonen op het water.
Klik hier om je aan te melden

CONTACT

Het algemene e-mailadres van
de ZOAB voor alle vragen.
Bestuur: info@zoabrotterdam.nl

Bankrekening: ING 8129483

       
© 2013 Vereniging ZOAB Rotterdam | lid worden | Opzeggen | Contact | Privacy Beleid |