««« Terug naar ZOAB Home
 

17-02-2016 Brief aan de gemeente Rotterdam

De ZOAB is op de achtergrond met veel verschillende zaken en interesses bezig. Niet altijd direct zichtbaar voor de bewoners en leden van de ZOAB. Ook kunnen wij niet alles op de website publiceren of via de nieuwsbrief naar de leden emailen. Om een duidelijk beeld te geven waar de ZOAB onder andere zich mee bezig houdt, is onderstaande brief, welke verstuurd is naar de gemeente Rotterdam.

 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders, geachte leden van de gemeenteraad van Rotterdam,

De laatste tijd wordt er in de (wijk)kranten steeds geschreven over het nieuwe project: ‘havenloft drijvende woningen in de Nassauhaven’, ’18 drijvende vrijstaande woningen’, ‘die omdat ze drijven met eb en vloed mee kunnen bewegen’ , ‘ontworpen door … enz. enz.’, waarbij telkens wordt gemeld dat het drijvend bouwen in de stadsvisie en de ambities van Rotterdam past.

Zoals u bekend drijven er, al vele jaren, zo’n 180 woningen in Rotterdam; de zogenaamde woonboten, woonschepen, woonarken, watervilla’s –kortom, drijvende woningen-, liggende in o.m. IJsselmonde, de Rotte, het Schie-Schiekanaal en het Noorderkanaal. Deze waterbewoners hebben de laatste jaren niet bepaald het gevoel gekregen dat zij meetellen als inwoner van Rotterdam.

Als het gaat om nieuw uitgevonden, met terugwerkende kracht te heffen, belastingen zijn deze adressen wel bekend, maar als deze mensen iets te vragen hebben bij de Gemeente Rotterdam dan worden zij vaak van het kastje naar de muur gestuurd.

Het beheer van de ligplaatsen voor drijvende woningen valt sinds enige jaren onder Stadsontwikkeling. Sinds 2012 zijn bij deze instantie vele problemen gemeld en vragen gesteld, waarop geen of geen bevredigend antwoord wordt gegeven.

De waterbewoners worden onder meer geconfronteerd met de volgende problemen:

1)   Last van puin en slib in combinatie met sterk wisselend waterpeil.
Minimaal drie bewoners hebben bij de gemeente en de Hoogheemraadschappen problemen en schade aan hun boot gemeld door puin en slib op de bodem als gevolg van een sterk wisselend en te laag waterpeil op hun ligplaats. Volgens de Hoogheemraadschappen is degene die het liggeld int, verantwoordelijk voor het op diepte houden van de ligplaatsen. Bij Stadsontwikkeling heeft men aangegeven het te gaan onderzoeken en er zou eind januari 2016 zelfs een overleg binnen de gemeente gepland zijn geweest.
NB: reeds op 4 april 2013 heeft de verantwoordelijk ambtenaar n.a.v. een gesprek met ZOAB aangegeven uit te gaan zoeken wie er verantwoordelijk is.

2)   Onduidelijkheid over de liggeld-rekening.
Eind juli 2015 werd pas de liggeldrekening voor 2015 gestuurd, met een betalingstermijn van 1 maand, terwijl het liggeld in voorgaande jaren altijd per maand kon worden voldaan. Men moest zelf maar bellen voor een ‘betalingsregeling’. Er kon niet worden beloofd of de rekening in 2016 wel op tijd zou kunnen worden verstuurd.

3)   Onredelijke eisen voor overschrijving ligplaatsvergunning bij verkoop drijvende woning.
Diverse ZOAB-leden hebben aangegeven problemen te hebben ondervonden met het overschrijven van de ligplaatsvergunning bij verkoop van de drijvende woning. Op de website van de gemeente of via 14010 komt men niet bij de juiste afdeling of persoon. Verder moesten verkoper/koper documenten overleggen die niet ter zake doen.

4)   Aansprakelijkheid voor aansluitingen nutsvoorzieningen (‘walkasten’) niet erkend.
Drijvende woningen mochten de hoofdaansluiting voor gas, water en electra nooit aan boord hebben, het gemeentelijk energiebedrijf regelde de aansluitingen en het onderhoud. De voorschriften voor de aansluitingen zijn gewijzigd, maar de waterbewoners weten nu niet meer wie aansprakelijk en verantwoordelijk is voor deze walkasten. De meeste kasten aan de Gordelweg/Kanaalweg/Gordelpad zijn in deplorabele toestand en moeten worden vernieuwd.
Op 4 maart 2015 is er door ZOAB, per e-mail, een melding gemaakt van de gevaarlijke situatie met
de walkasten voor stroom en gas. In een gesprek op 12 mei 2015 is dit nogmaals aangekaart. Tot op heden nog geen (re)actie.

5)   Drijvende woningen worden in de bestemmingsplannen onduidelijk bestemd.
Wat zou u ervan vinden als de grond waar uw woning is gebouwd de bestemming ‘rijksweg’ of ‘openbaar groen’ heeft . Inderdaad, dan denkt u: dit klopt niet, wonen moet de hoofdzaak zijn. Dat is precies wat de waterbewoners denken: ‘Deze gronden moeten ‘wonen’ als hoofdbestemming hebben. Wonen als bijzaak zien van een bestemming ‘water’ vinden wij niet correct. Deze gronden kunnen ook een dubbelbestemming krijgen, zodat de gemeente duidelijk maakt waterwonen serieus te nemen. Voor wie nu roept: ‘ja maar, jullie woningen kunnen altijd ergens anders worden neergelegd’ willen wij meegeven dat het dan toch altijd de gemeente is die dat moet faciliteren. We weten allemaal dat er jaren overheen gaan eer dat is geregeld. De waterbewoners zitten al die tijd in de onzekerheid, ook omdat er wettelijk niets is geregeld voor waterwonen.

De vereniging ZOAB behartigt de belangen van waterbewoners in Rotterdam. Rotterdam beschouwt wonen op het water als een volwaardige woonvorm, dus mogen wij verwachten te worden behandeld als volwaardige Rotterdammers.
Wonen op het water ís een volwaardige woonvorm, maar vraagt om specifieke kennis, historisch, technisch, juridisch. En om probleemoplossers die doordenken en doorpakken.
Daarom verzoekt ZOAB u, college en gemeenteraad, tijd en menskracht te faciliteren voor een waterwoonbrede inventarisatie van de knelpunten en het bieden van adequate oplossingen voor die knelpunten.


Met vriendelijke groet,
Het bestuur ZOAB, namens alle waterbewoners in Rotterdam

 
   
««« Terug naar ZOAB Home  
   
 
Menu

 

 

 

 
 
 
 
 
SNEL MENU AANMELDEN
 
Aanmelden Nieuwsbrief voor het laatste nieuws of belangrijke mededelingen
Klik hier om je aan te melden

Aanmelden als lid van de Vereniging ZOAB en krijg toegang tot de site
Klik hier om je aan te melden

FORUM

Praat mee in het Forum van ZOAB
over van alles met en over
en om het wonen op het water.

Klik hier om je aan te melden

CONTACT

Het algemene e-mailadres van
ZOAB voor alle vragen: info@zoabrotterdam.nl

Bankrekening: ING 8129483

       
© 2013 Vereniging ZOAB Rotterdam | lid worden | Opzeggen | Contact | Privacy Beleid |