««« Terug naar ZOAB Home
 

13-03-2019 Meldingen voor de gemeente Rotterdam

Een melding maken die niet geschikt is voor de ZOAB, kan je zelf eenvoudig en makkelijk maken en naar de gemeente sturen.
De BuitenBeter App, voor op je smartphone is een app waarbij je snel en eenvoudig aller hande zaken aan de gemeente kan melden. Je maakt een foto, geeft de locatie aan en de soort melding. Eventueel kan je een omschrijving toevoegen en op versturen klikken.

Waarom dit op de ZOAB website?
De ZOAB is er voor de algemene belangen van alle woonboot bewoners. Waterbeheer, ruimtelijke orderning, bestemmings plannen, aansluitingen, vergunningen etc etc. De ZOAB behartigd uw belangen en gaat in gesprek met de partners.
Maar wanneer een lokaal probleem ontstaat, kan de ZOAB in veel gevallen weinig betekenen voor de bewoner. Daarom willen wij de bewoners attenderen op het feit dat iedereen, met een smartphone, de BuitenBeter App daarvoor kan gebruiken.

Wat kunt u melden aan de gemeente?
Problemen met bestrating of plantsoenen
Vervuiling, zwerfvuil en wateroverlast
Fietswrakken, kapot straatmeubilair (zoals bankjes en speeltoestellen) en graffiti
Dode dieren op de weg
Een probleem met de straatverlichting

Meer informatie over de BuitenBeter App: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/buitenbeterapp/
Heeft u geen smartphone, dan kunt u de melding doen via het telefoonnummer 14010 van de gemeente of via de website van de gemeente: https://www.rotterdam.nl/loket/melding-buitenruimte/

 

Enquêtes Wijkprofiel 2020 van start
Gemeente vraagt Rotterdammers naar hun mening

Datum publicatie persbericht Gem. Rotterdam: 12-03-2019 14:00
Hoe prettig wonen Rotterdammers in hun stad en hoe veilig voelen ze zich? Half maart krijgen ruim 30.000 Rotterdammers een uitnodiging om deel te nemen aan de enquête voor het Wijkprofiel 2020. Het Wijkprofiel is een instrument waarin in één oogopslag is te zien hoe een wijk er op de gebieden sociaal, fysiek en veilig voor staat.

Het Wijkprofiel levert elke twee jaar nieuwe informatie over de ontwikkeling van wijken en helpt te bepalen waar en hoe de inzet van de gemeente, in samenwerking met bewoners, nodig is.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?
Om een goed beeld te krijgen van de veiligheid en leefbaarheid in de Rotterdamse wijken benadert de gemeente elke twee jaar een grote groep Rotterdammers van 15 jaar en ouder die door een willekeurige steekproef uit de bevolkingsadministratie zijn geselecteerd.

  “Het Wijkprofiel verbindt de harde cijfers en de beleving
van de Rotterdammers met elkaar. Dat is waardevol.”

Burgemeester Ahmed Aboutaleb

De enquêtes worden in twee periodes afgenomen, in het voorjaar en na de zomer. Rotterdammers kunnen de vragenlijst op internet invullen of een schriftelijke vragenlijst thuisgestuurd krijgen. Na een paar weken worden degenen die nog niet hebben gereageerd telefonisch benaderd door onderzoeksbureau I&O Research.
De informatie uit de enquêtes wordt gecombineerd met andere gegevens, zoals meldingen en misdrijven bij de politie, kennis over de woningen en de voorzieningen en de bevolkingssamenstelling in de wijk.
De uitkomsten van beide onderzoeken zijn begin 2020 bekend. Het Wijkprofiel is voor iedereen te raadplegen op www.wijkprofiel.rotterdam.nl

 
   
««« Terug naar ZOAB Home  
   
 
Menu

 

 

 

 
 
 
 
 
SNEL MENU AANMELDEN
 
Aanmelden Nieuwsbrief voor het laatste nieuws of belangrijke mededelingen
Klik hier om je aan te melden

Aanmelden als lid van de Vereniging ZOAB en krijg toegang tot de site
Klik hier om je aan te melden

FORUM

Praat mee in het Forum van ZOAB
over van alles met en over
en om het wonen op het water.

Klik hier om je aan te melden

CONTACT

Het algemene e-mailadres van
ZOAB voor alle vragen: info@zoabrotterdam.nl

Bankrekening: ING 8129483

       
© 2013 Vereniging ZOAB Rotterdam | lid worden | Opzeggen | Contact | Privacy Beleid |