««« Terug naar ZOAB Home
 

28-05-2018 Snelvaren, hardvaren en hinderlijke waterbewegingen

De zomer is genieten op en rond het water. Maar de zomer komt ook met ongemakken voor de woonbootbewoners. Snelvarende schepen of schepen die zorgen voor hinderlijke waterbewegingen. 
OPROEP:
Email foto’s en filmpjes met datum en tijdstippen van de snelvarende vaartuigen naar bestuur@zoabrotterdam.nl.


Foto: archieffoto van een Jetski op het Schie-Schiekanaal (04-06-2011)

Snelvarende schepen, schepen met een dikke snor voor de boeg, schepen die een grote hekgolf trekken, schepen die door grote of diepgang zoveeel water verplaatsen, wat zogenaamde 'zuiging' veroorzaakt. Allemaal oorzaken die vallen onder artikel 6.20 lid 1C van het Binnenvaart politie Regelement (BPR) - Hinderlijke waterbeweging. 

Artikel 6.20 Hinderlijke waterbeweging
Een schip moet zijn snelheid zodanig regelen, dat hinderlijke waterbeweging waardoor schade aan een varend of een stilliggend schip of drijvend voorwerp of aan een werk zou kunnen worden veroorzaakt wordt vermeden. Het moet daartoe tijdig zijn snelheid verminderen, echter niet beneden de snelheid die nodig is voor veilig sturen:
A). voor een havenmond;
B) in de nabijheid van een schip dat gemeerd is aan de oever of aan een ontschepingsplaats dan wel dat wordt geladen of gelost;
C) in de nabijheid van een schip dat op een gebruikelijke ligplaats stilligt;
D) in de nabijheid van een veerpont die dienst doet;
E) in een vak van of op een plaats in de vaarweg, aangeduid door het teken A.9

De ZOAB is al enige tijd bezig om het hard varen op de agenda te krijgen, handhaving op het water uit te laten voeren en borden te plaatsen. In 2013 is een ronde met de Havendienst op het water uitgeevoerd en de bestaande borden geinspecteerd.
Link: http://www.zoabrotterdam.nl/archief/20131109/hardvaren.htm
Na veel overleg met de verschillende instanties (Havenbedrijf, Gemeente, Hoogheemraadschappen) zijn de borden geplaatst op 10 feb 2015. (met uitzondering van de rivier de Rotte)
Link: http://www.zoabrotterdam.nl/archief/20150210/borden.htm

Oproep:
Om deze problematiek nog verder aan te kunnen pakken door middel van handhaving, toezicht en daadwerkelijk het schrijven van bekeuringen, heeft de Havendienst (Port of Rotterdam) ons verzocht om met bewijslast te komen. Dit wil zeggen, foto's en of filmpjes gemaakt van de schepen die ofwel te hard varen ofwel hinderlijke waterbeweging veroorzaken. Met deze bewijslast kan de ZOAB de problematiek ondersteunen en vragen aan de handhavers om op te treden. 

Email de foto’s en filmpjes met datum en tijdstippen van de snelvarende vaartuigen naar bestuur@zoabrotterdam.nl.

 
   
««« Terug naar ZOAB Home  
   
 
Menu

 

 

 

 
 
 
 
 
SNEL MENU AANMELDEN
 
Aanmelden Nieuwsbrief voor het laatste nieuws of belangrijke mededelingen
Klik hier om je aan te melden

Aanmelden als lid van de Vereniging ZOAB en krijg toegang tot de site
Klik hier om je aan te melden

FORUM

Praat mee in het Forum van ZOAB
over van alles met en over
en om het wonen op het water.

Klik hier om je aan te melden

CONTACT

Het algemene e-mailadres van
ZOAB voor alle vragen: info@zoabrotterdam.nl

Bankrekening: ING 8129483

       
© 2013 Vereniging ZOAB Rotterdam | lid worden | Opzeggen | Contact | Privacy Beleid |