ллл Terug naar ZOAB Home
 

21-12-201 Laag water perikelen in Rotterdam Noord

Afgelopen (winterse) dagen hebben heel veel woonboot bewoners hinder ondervonden door de extreem lage waterstanden in het Schie-Schiekanaal en Noorderkanaal in Rotterdam-Noord. Verschillende woonboten lagen aan de grond of hingen scheef op het talud. Water- en gasleidingen kwamen onder spanning te staan en ongemakken aan boord zoals de afwatering maakte dit tot vervelende hinder. Er zijn gelukkig geen berichten binnen gekomen over schade's.

Sneeuw en regen deed de waterschappen het waterpeil zakken volgens 'protocollen'. Alleen hierdoor raakte tal van woonboten in de problemen. Tijdens deze dagen sneeuwde het ook behoorlijk waardoor de woonboten extra diep deed liggen met als gevolg een extra probleem erbij. De woonschepen hingen scheef op het talud waar veel keien, rosten en puin ligt met alle gevolgen van dien.

Diverse personen hebben aan de bel getrokken bij de waterschappen, Delfland en Krimpenerwaard maar dit alles mocht niet baten. De bewoners kregen te horen dat de waterschappen zich aan de protollen hielden en deze niet mocht wijzigen. Inzet van de politie die ter plaatse polshoogte heeft genomen, en heeft geconstateerd dat de woonboten aan de grond lagen, mocht ook niet baten. Inmiddels is er vanuit de ZOAB contact geweest met de waterschappen Delfland en Krimpenerwaard, de politie, de gemeente en inmiddels ook de politiek. De media is op de hoogte gebracht.

De ZOAB zal in gesprek gaan met alle partijen om te kijken of de zogenaamde protocollen aangepast kunnen worden waarbij rekening gehouden gaat worden met de bewoners op het water. Dat dit niet 123 aangepast is, zijn wij terdege van bewust en hopen dan ook op jullie geduld en medewerking.

Oproep:
Mocht het water weer extreem laag zijn, woonboten die scheef hangen en kades die zichtbaar worden, maak er een foto van en stuur deze naar de ZOAB. Ook water en of gasleidingen die onder spanning staan zouden wij graag op de foto hebben. Wij willen zoveel mogelijk in kaart brengen waar en wanneer, maar vooral hoe, de problemen zich voordoen, wanneer het laag water is. Ook horen wij graag van de leden of ze een klacht in hebben gediend bij de waterschappen of de gemeente. Daarnaast de meldingen bij de politie of anderzinds een klacht in hebben gediend.
Email dit naar bestuur@zoabrotterdam.nl hiermee zijn wij enorm geholpen.

Op de ALV zal hier nader in worden gegaan. Kom dus naar de ALV.

Frank

 

Hyperlinks:
Wiki Delfland: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogheemraadschap_van_Delfland
Website Deflland: https://www.hhdelfland.nl/
Wiki Krimpenerwaard: https://nl.wikipedia.org/wiki/Krimpenerwaard_(gemeente)
Website Krimpenerwaard: https://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/
Waterloket Rotterdam: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/waterloket/

 
   
ллл Terug naar ZOAB Home  
   
 
Menu

 

 

 

 
 
 
 
 
SNEL MENU AANMELDEN
 
Aanmelden Nieuwsbrief voor het laatste nieuws of belangrijke mededelingen
Klik hier om je aan te melden

Aanmelden als lid van de Vereniging ZOAB en krijg toegang tot de site
Klik hier om je aan te melden

FORUM

Praat mee in het Forum van ZOAB
over van alles met en over
en om het wonen op het water.

Klik hier om je aan te melden

CONTACT

Het algemene e-mailadres van
ZOAB voor alle vragen: info@zoabrotterdam.nl

Bankrekening: ING 8129483

       
й 2013 Vereniging ZOAB Rotterdam | lid worden | Opzeggen | Contact | Privacy Beleid |