««« Terug naar ZOAB Home
 
06-03-2015 Ruimtelijke ordening en waterbeheer
Op de Algemene Ledenvergadering zijn een aantal agenda punten besproken waaronder de ruimtelijke ordening en het waterbeheer. Op onderstaande websites kunt u meer informatie vinden over deze onderwerpen.

Grontmij
nieuweplannen.nl
http://www.nieuweplannen.nl/browse.html

nationale plannen
http://www.nieuweplannen.nl/dir/0000

provinciale plannen - alle informatie van de provincie Zuid-Holland
http://www.nieuweplannen.nl/dir/9928

gemeentelijke plannen (Rotterdam)
http://www.nieuweplannen.nl/dir/0599

hou mij op de hoogte van ruimtelijke ontwikkelingen!
http://www.nieuweplannen.nl/register.html

Ruimtelijke plannen.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/?
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?tabFilter=JURIDISCH

Attenderingsservice van nieuwe ruimtelijke plannen!
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/attn/attenderingsService


Overheid
https://mijn.overheid.nl/

MijnOverheid is uw persoonlijke website voor overheidszaken. U kunt hier zien hoe u bent geregistreerd bij de overheid, berichten van de overheid ontvangen en overzicht houden over uw zaken met de overheid.

MijnOverheid biedt u toegang tot uw post, uw Persoonlijke gegevens en uw Lopende zaken bij steeds meer overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB, UWV en gemeenten.

U kunt via MijnOverheid bijvoorbeeld een herinnering krijgen als uw rijbewijs bijna is verlopen, controleren hoe u bij de gemeente geregistreerd staat of de status van uw omgevingsvergunning volgen. Overzichtelijk, veilig en altijd beschikbaar. En u logt gemakkelijk in.

Inloggen bij “MijnOverheid” met uw DigiD!!!
https://digid.nl/inloggen
https://mijn.overheid.nl/info/berichtenbox/page/1


Uw post van de overheid digitaal ontvangen?
De Berichtenbox van MijnOverheid is uw persoonlijke brievenbus waarin u post van de Belastingdienst, RDW, SVB, UWV en straks ook uw gemeente digitaal kunt ontvangen. Als er nieuwe berichten voor u zijn, ontvangt u automatisch een e-mail. U kunt (onder andere) berichten ontvangen over:
- Toeslagen
- Kinderbijslag
- Betaalspecificaties WW
- Verlopen rijbewijs of APK


Welke organisaties zijn aangesloten?
https://mijn.overheid.nl/info/berichtenbox/page/1
https://mijn.overheid.nl/info/berichtenbox/page/2
https://mijn.overheid.nl/info/berichtenbox/page/3  (Rotterdam!)
https://mijn.overheid.nl/info/berichtenbox/page/4

Alle nu geldende wet- en regelgeving in Nederland
De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden
www.wetten.overheid.nl

Regionale Waterplannen
Provincie Zuid Holland
http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/sgbp/@31640/regionale/

BAG (basisregistratie adressen en gebouwen)
De registratie van uw adres in het BAG controleren, doet u als volgt:
open de koppeling http://bagviewer.geodan.nl en klik op de knop met de tekst "Akkoord".
Op de volgende pagina kunt u in het invulveld onder het kopje "Locatie" zoek adres, plaats of postcode met spatie en huisnummer; één van de gevraagde gegevens invullen en op de knop zoeken drukken. B.v. de postcode 3016GM 21. U ziet dan een aangewezen ligplaats tevoorschijn komen met het adres "Parkhaven 21" (Chinees restaurant). Als u nu op het "vierkante symbooltje klikt (dit duidt de ligplaats in de plattegrond aan), ziet u in de rechterkolom in het beeld de geregistreerde gegevens uit het BAG verschijnen. Links onderin het scherm kunnen filters, met gebruiksfuncties uit het Bouwbesluit, aan of uitgezet worden door na het selecteren op de knop toepassen te klikken. Er is dan een selectie gemaakt van de gezochte gebruiksgegevens.

Hoogheemraadschappen en Rijkswaterstaat

Schieland & Krimpenerwaard
Legger regionale wateren
http://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/over-ons/waterpeil/leggers-oppervlaktewatersystemen
Legger regionale waterkeringen
http://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/over-ons/waterkeringen-1/leggers-waterkeringen


Delfland
Legger regionale wateren
http://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=c3fe6c5a1781437f871fe75ef078f2e2

Legger regionale waterkeringen
http://hhdelfland.maps.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=d93030ce62e54cceb98701f4b10e5ba6

Projectenkaart
http://www.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=9926214aad6b4e9889eea15ab2427542


Rijkswaterstaat (RWS)
Van http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/waterwet/kaarten/kaart-waterregeling

Stroomgebiedbeheerplannen
http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/sgbp/

Vaarweginformatie
http://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/home
http://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/infra/vin?tabIndex=1

   
««« Terug naar ZOAB Home  
   
 
Menu

 

 

 

 
 
 
 
 
SNEL MENU AANMELDEN
 
Aanmelden Nieuwsbrief voor het laatste nieuws of belangrijke mededelingen
Klik hier om je aan te melden

Aanmelden als lid van de Vereniging ZOAB en krijg toegang tot de site
Klik hier om je aan te melden

FORUM

Praat mee in het Forum van ZOAB
over van alles met en over
en om het wonen op het water.

Klik hier om je aan te melden

CONTACT

Het algemene e-mailadres van
ZOAB voor alle vragen: info@zoabrotterdam.nl

Bankrekening: ING 8129483

       
© 2013 Vereniging ZOAB Rotterdam | lid worden | Opzeggen | Contact | Privacy Beleid |