««« Terug naar ZOAB nieuws
 
Kennisgeving bestemmingsplan Overschie

KENNISGEVING BESTEMMINGSPLAN

Burgemeester en wethouders maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 Besluit
ruimtelijke ordening, bekend dat de volgende bestemmingsplannen worden voorbereid:
  • Bestemmingsplan “Hoek van Holland - Bedrijventerrein”
  • Bestemmingsplan “Overschie

Deze bekendmaking is eveneens geplaatst op de gemeentelijke internetsite www.rotterdam.nl/bestemmingsplannen
Gelegenheid tot het indienen van zienswijzen zal te zijner tijd worden geboden tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Hiervan zal vooraf kennis worden gegeven in de Staatscourant, het huis-aan-huisblad en op de gemeentelijke internetsite www.rotterdam.nl/bestemmingsplannen

Overschie planstatus: concept 2012-05-22
identificatie: NL.IMRO.0599.BP1025Overschie-co01
type plan: bestemmingsplan
naam overheid: gemeente Rotterdam
ondergrond: o_NL.IMRO.0599.BP1025Overschie-co01.dwg
IMRO-versie: IMRO2008

Kaart: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0599.BP1025Overschie-co01 

   
««« Terug naar ZOAB nieuws  
   
 
Menu

 

 
 
 
 
 
 
SNEL MENU AANMELDEN
 
Aanmelden Nieuwsbrief voor het laatste nieuws of belangrijke mededelingen
Klik hier om je aan te melden

Aanmelden als lid van de Vereniging ZOAB en krijg toegang tot de site
Klik hier om je aan te melden

FORUM

Praat mee in het Forum van ZOAB
over van alles met en over
en om het wonen op het water.

Klik hier om je aan te melden

CONTACT

Het algemene e-mailadres van
ZOAB voor alle vragen: info@zoabrotterdam.nl

Bankrekening: ING 8129483

       
© 2013 Vereniging ZOAB Rotterdam | lid worden | Opzeggen | Contact | Privacy Beleid |