««« Terug naar ZOAB nieuws
 
Controleer uw aanslag waterschapsbelasting!!!!

Heeft u een aanslag waterschapsbelasting ontvangen waarin staat dat u moet betalen voor een (on)gebouwde onroerende zaak? Bent u geen eigenaar van de grond (onder water)?
Dan zit het waterschap/hoogheemraadschap helemaal fout. Dit deel van de aanslag is onrechtmatig.

Het Waterschap/Hoogheemraadschap mag alleen watersysteemheffing ingezeten in rekening brengen.
Dit is een vast bedrag.
Er is geen sprake van een onroerende zaak.
Er is ook geen sprake van eigendom, bezit of of beperkt recht dat belastingheffing op de ondergrond mogelijk maakt.
U betaalt precariobelasting of huur voor de ligplaats, maar geen van beide liggelden vormen geen beperkt recht volgens de wet.

Hoe herkent u de foute aanslag?
Als de maatstaf voor de waterschapsbelasting een percentage is van de waarde die de gemeente hanteert voor de roerende zaakbelasting.

Vragen? Mail ZOAB.


Update: LET OP (Bron Maassluis.nu)
Ontvangt u waterschapsbelasting van Hoogheemraadschap van Delfland, controleer uw aanslag dubbel.

© PR – Pas op voor Nepaanslagen
Er zijn nepaanslagen ‘waterschapsbelastingen’ verstuurd. De aanslag lijkt afkomstig te zijn van de Regionale Belasting Groep, die namens het Hoogheemraadschap van Delfland de waterschapsbelasting int. De nepaanslag wordt bezorgd in een witte vensterenvelop zonder logo. Ook zit er een postzegel op de envelop.

Op de nepaanslag staan een foutief rekeningnummer, telefoonnummer en faxnummer. U kunt de nepaanslag herkennen aan de verkeerd gespelde naam van het waterschap.
Er staat ‘Hoogheemraadschap van Delftland‘ (met een t) in plaats van Delfland.

Andere duidelijke verschillen zijn:

Nepaanslag
In een witte envelop met postzegel
Een witte aanslag met logo RBG
Bankrekeningnummer begint met een 7
Telefoonnummer eindigt op 01
Een A4′tje

Originele aanslag
In een envelop met logo van de RBG en port betaald
Een aanslag met blauwe balken en logo RBG
Bankrekeningnummer begint niet met een 7
Telefoonnummer eindigt op 00
Een dubbelgevouwen A3 inclusief reactieformulier

Betaal de nepaanslag niet!

Neem contact op met de Regionale Belasting Groep via telefoonnummer 088 291 10 00.

   
««« Terug naar ZOAB nieuws  
   
 
Menu

 

 
 
 
 
 
SNEL MENU AANMELDEN
 
Aanmelden Nieuwsbrief voor het laatste nieuws of belangrijke mededelingen
Klik hier om je aan te melden

Aanmelden als lid van de Vereniging ZOAB en krijg toegang tot de site
Klik hier om je aan te melden

FORUM

Praat mee in het Forum van ZOAB
over van alles met en over
en om het wonen op het water.

Klik hier om je aan te melden

CONTACT

Het algemene e-mailadres van
ZOAB voor alle vragen: info@zoabrotterdam.nl

Bankrekening: ING 8129483

       
© 2013 Vereniging ZOAB Rotterdam | lid worden | Opzeggen | Contact | Privacy Beleid |