««« Terug naar ZOAB nieuws
 
Zo lekker verplaatsbaar
Staan de waterbewoners op de kaart bij de politieke partijen of blijft het bij incidentenpolitiek. ZOAB doet een duit in het verkiezingszakje en heeft alle fracties in de gemeenteraad een vragenlijstje gestuurd. PvdA en SP hadden geen week nodig om de vragen te beantwoorden, waarvoor hulde. Of deze partijen daarmee uw stem moet krijgen, dat laten we aan u over. CDA heeft 11 maart een antwoord gegeven, maar niet op de vragen. LR telefonisch gevraagd of we van deze partij nog een reactie mochten krijgen, vertelde aarzelend dat ‘we nog bezig zijn de vragen in te vullen’. Voor het overige is het heel, heel stil gebleven. Zo stil dat we ons afvroegen of de enquête wel in begrijpelijk Nederlands was geschreven. Oordeel zelf.

De enquête

1. Vindt uw partij dat waterbewoners dezelfde rechten moeten hebben als walbewoners?
SP-Ja

2. Vindt uw partij dat waterbewoners dezelfde plichten moeten hebben als walbewoners?
SP-Ja

3. Vindt uw partij dat waterbewoners dezelfde rechten hebben als walbewoners?
SP-Nee

4. Vindt uw partij dat waterbewoners dezelfde plichten hebben als walbewoners?
SP-Ja

5. Heeft uw partij in het programma specifieke aandacht voor wonen op het water?
SP-Ja

6. Is uw partij voor of tegen huurbescherming voor ligplaatsen van woonschepen?
SP-Voor

7. Is uw partij voor of tegen huurprijsbescherming voor ligplaatsen van woonschepen?

SP-Voor

SP vraag 5 Toelichting:
Ja, pagina 13:
"Het aantal locaties voor woonboten en woonschepen in Rotterdam wordt uitgebreid: dat zorgt voor
een gevarieerder en aantrekkelijker woonaanbod en verrijking van Rotterdam als waterstad."


Het standpunt van de PvdA Rotterdam is als volgt:
De PvdA is van mening dat bewoners van woonboten dezelfde rechten en plichten hebben als walbewoners.

De PvdA is voor uitbreiding van de mogelijkheid voor het wonen op/ aan water. Zo is er inmiddels een traject gestart om het wonen op water in de Rijnhaven ingang gezet. Ook in bestemmingsplannen wordt in voorkomende gevallen de bestemming "ligplaatsen boten" ingevuld.

In voorkomende gevallen (Spaanse Polder) kan het voorkomen dat door economische en ruimtelijke ontwikkelingen volgens de vigerende veiligheidsregels, woonfuncties niet langer kunnen worden gehandhaafd. Ook hier geldt: hierin wordt geen onderscheid gemaakt tussen woon- of walbewoners.

In geval van het ‘wegbestemmen’ van woonfuncties dienen de betreffende bewoners uiteraard voldoende gecompenseerd te worden in financiën en in alternatieve woningen/ligplaatsen.

Wat huurbescherming betreft, gezien het antwoord op de eerste vragen hebben ook hier woonbootbewoners en walbewoners dezelfde rechten. De PvdA maakt dus geen onderscheid tussen woonbootbewoners en walbewoners.

Het standpunt van de CDA Rotterdam is als volgt:
Wat het CDA betreft kunnen woonboten het aanzicht van een wijk verfraaien en levendigheid vergroten. Maar een bepaalde ligging kan ook de gebiedsontwikkeling hinderen. Dus vragen woonboten om afweging. Een aspect wat dan meeweegt is dat
ze makkelijker te verplaatsen zijn dan bijv. een huis. De CDA-fractie zal daarom iedere casus op zijn eigen merites beoordelen, net zoals dat bij de herontwikkeling van woonwijken gebeurd. 

Link:

http://www.rotterdam.nl/verkiezingen

   
««« Terug naar ZOAB nieuws  
   
 
Menu

 

 
 
 
 
 
 
SNEL MENU AANMELDEN
 
Aanmelden Nieuwsbrief voor het laatste nieuws of belangrijke mededelingen
Klik hier om je aan te melden

Aanmelden als lid van de Vereniging ZOAB en krijg toegang tot de site
Klik hier om je aan te melden

FORUM

Praat mee in het Forum van ZOAB
over van alles met en over
en om het wonen op het water.

Klik hier om je aan te melden

CONTACT

Het algemene e-mailadres van
ZOAB voor alle vragen: info@zoabrotterdam.nl

Bankrekening: ING 8129483

       
© 2013 Vereniging ZOAB Rotterdam | lid worden | Opzeggen | Contact | Privacy Beleid |