««« Terug naar ZOAB Home
 
18-03-2014
Dinsdag 18 maart heeft de RPA5 (rubberboot) van het havenbedrijf een tweede inspectie ronde gehouden in het Schie-Schie kanaal tot en met de Bergsluis. De medewerkers controleerde hoofdzakelijk op "gezonken" bootjes en jachten (3 stuks). Met de eigenaren die aanwezig waren is contact opgenomen om de boten op korte termijn te bergen.  Een deel van de ronde is Frank Hensen meegevaren waarop ook de borden met 6 erop werden geďnspecteerd. En het Havenbedrijf de nodige informatie kon verschaffen omtrent de problematiek in het kanaal. Een opvallend detail was dat er bij de Bergsluis geen informatie borden geplaatst waren en dat het bord met 6 bij de Jonkersbrug (begin van het kanaal thv de gevangenis de Schie), helemaal ontbrak. Dit wordt opgepakt door het Havenbedrijf en de gemeente Rotterdam.

17-03-2014 Inspectie vaarwater en borden
Maandag 17 maart heeft de RIB (rubberboot) van het havenbedrijf een inspectie ronde gehouden in het kanaal. De medewerkers van het havenbedrijf hebben alle borden, zelf gemaakte borden en markeringen gefotografeerd en in kaart gebracht. Wanneer alles in kaart is gebracht zal de gemeente icm het Havenbedrijf bekijken waar nieuwe officiele borden geplaatst zullen worden. Wordt vervolgd.....

06-03-2014 Gesprek Gemeente & Havenbedrijf

Donderdag 6 maart 2014 heeft de ZOAB een gesprek gehad met het havenbedrijf en de gemeente over de 'veiligheid' van het vaarwater en de inrichting daarvan. De vraag was simpel: Bij wie moeten we zijn met klachten over snelvarende boten?
Een simpele vraag die erg lastig te beantwoorden is. Met diverse brieven naar de gemeente, Hoogheemraadschappen, Havenbedrijf en de Provincie is er na een periode van onduidelijkheid, het dialoog gestart.

De gemeente zal kijken in combinatie met het Havenbedrijf (Rijkswaterstaat en de Hoogheemraadschappen) waar een begin gemaakt kan worden aan de bewustwording van het (hard)varen. Er zijn diverse mogelijkheden geopperd waaronder het plaatsen van officiële borden met 6 erop. Ook zal gekeken worden of de sluiswachter een rol kan spelen in dit verhaal.
Wordt vervolgd..........

11-09-2013 Snelvarende schepen

De zomer is bijna ten einde en ook het vaar seizoen. Ook het afgelopen zomer seizoen zijn er weer vollop klachten geweest over (te) snel varende schepen of te grote hekgolven die schade
 

A.18 - Einde van het vaarweggedeelte waar door snelle motorboten zonder beperking van de snelheid mag
worden gevaren
A.9 Verboden hinderlijke waterbeweging
of te veroorzaken.
(artikel 6.20, lid 1 onder e)
B.6 Verplichting de vaarsnelheid te beperken, zoals is aangegeven (in km/u)

De afgelopen zomer van 2013 zijn er weer diverse klachten, scheldpartijen geweest. Maar ook diverse telefoontjes naar de autoriteiten zoals de Politie, Port of Rotterdam, Sluizen  en brugwachters. Als bewoner op het water heb je te maken met waterweg gebruikers die het allemaal niet zo nauw nemen met de regels en ook niet de kennis hebben van het varen met alle gevolgen van dien. In de kanalen van Rotterdam geld een plaatselijke uitzondering op de maximale snelheid. Normaal mag men maximaal 20km/h varen tenzij anders aangegeven. Bij ons in de kanalen is dat maximaal 6. Hoezeer wij dat allemaal aangeven zal dit niet door iedereen nageleefd worden.

Rederij ’t Smidtje in Amsterdam die o.a. rondvaarten organiseert door de grachten van Amsterdam weet als geen ander hoe het is als men te hard vaart. Hij heeft daarom een aparte website gemaakt waarop woonboot bewoners een bord kunnen bestellen. Voor meer informatie: http://langzaamvaren.nl/

Links:
Regels voor snelvaren - Rijkswaterstaat
Binnenvaartpolitiereglement Geldend op 18-08-2013
 

   
««« Terug naar ZOAB Home  
   
 
Menu

 

 
 
 
 
 
SNEL MENU AANMELDEN
 
Aanmelden Nieuwsbrief voor het laatste nieuws of belangrijke mededelingen
Klik hier om je aan te melden

Aanmelden als lid van de Vereniging ZOAB en krijg toegang tot de site
Klik hier om je aan te melden

FORUM

Praat mee in het Forum van ZOAB
over van alles met en over
en om het wonen op het water.

Klik hier om je aan te melden

CONTACT

Het algemene e-mailadres van
ZOAB voor alle vragen: info@zoabrotterdam.nl

Bankrekening: ING 8129483

       
© 2013 Vereniging ZOAB Rotterdam | lid worden | Opzeggen | Contact | Privacy Beleid |