Verslag Algemene Leden vergadering (ALV 2020)

Maandag 9 maart 2019 was weer de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van ZOAB Rotterdam in het gebouw van de Speeltuin Het Noorden aan de Noorderkanaalweg 6.

Ondanks het niet al te beste weer, was de opkomst dit jaar redelijk. De ZOAB heeft op de ALV zelfs drie nieuwe leden ingeschreven. 'Samen Staan We Sterk', was dan het motto geworden van deze gezellige en waardevolle ALV.

Onze voorzitter, Peter, deed verslag van het afgelopen jaar wat de ZOAB zoal heeft gedaan en hoe de verschillende gesprekken waren gegaan met onder andere de Gemeente Rotterdam en Stedin over de walkasten. De vraag uit het publiek "Wanneer worden de eerste kasten nou eens geplaatst?", kon rekenen op een onverwacht antwoord: 'De verschillende commisies zijn er nog niet over uit welke kleur de kasten moeten hebben'. De ZOAB heeft geregeld contact met Alco de Lange van Stedin, en Henk de Kok en Marcel van den Berg van de Gemeente Rotterdam (Portefeuille ligplaatsen/woonboten) over de voortgang van het project. De eerste 15 kasten staan klaar om vervangen te worden. Wanneer dat gaat gebeuren is nog niet bekend. De bewoners bij wie het gaat gebeuren worden ZSM daarvan op de hoogte gesteld.
Ook werd na dit onderdeel, een ander vast onderdeel van de ALV besproken. De diepgang, waterstanden en Hoogheemraadschappen. Dit punt blijft op de agenda staan van het bestuur.

Het tweede deel van de ALV, de begroting, de bestuursleden die aan een derde termijn bezig zijn, en de rondvraag verliepen soepel en vlot.

Na de ALV bleef merendeel aanwezig om te luisteren naar de presentatie van Berry over de nieuwe omgevingswet. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ is het motto. De nieuwe wet zorgt voor minder en overzichtelijke regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming.
ht
tp://zoabrotterdam.nl/archief/20190321/omgevingswet.htm
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet

Ben je nog niet lid van de ZOAB?
email ons op info@zoabrotterdam.nl of klik op deze link en meld je aan als lid van ZOAB en blijf ook op de hoogte van alle plannen, veranderingen en de plannen omtrent de walaansluitingen. Naast informatie, kan je ook altijd mee praten of meedenken. Samen staan we sterk. En voor de kosten hoef je het niet te laten. Wordt lid!

Agenda punten van de afgelopen ALV:

Agenda:

 • ALV2020 Agenda - Download hier de agenda
 • Lijst van aan- en aftreden (zie e-mail uitnodiging).
  Wil je je zelf kiesbaar stellen voor een functie in het bestuur van de zoab?
  meld je dan aan via de contactpagina van de zoab: ovv Bestuursfunctie.
  Klik hier om naar het contactformulier te gaan.
 • Verslag vorige ALV.
 • Begroting & Balans.
 • Verkiezing bestuursleden van de ZOAB.
 • Rondvraag
 • Einde ALV
 • Presentatie omgevingswet Berry
 

 

 

       
 
 
 
 
 
SNEL MENU AANMELDEN
 
Aanmelden Nieuwsbrief voor het laatste nieuws of belangrijke mededelingen
Klik hier om je aan te melden

Aanmelden als lid van de Vereniging ZOAB en krijg toegang tot de site
Klik hier om je aan te melden

FORUM

Praat mee in het Forum van ZOAB
over van alles met en over
en om het wonen op het water.

Klik hier om je aan te melden

CONTACT

Het algemene e-mailadres van
ZOAB voor alle vragen: info@zoabrotterdam.nl

Bankrekening: ING 8129483

       
© 2013 Vereniging ZOAB Rotterdam | lid worden | Opzeggen | Contact | Privacy Beleid |