ALV ALV ALV ALV
  Algemene Leden vergadering (ALV 2020)

Maandag 9 maart 2020 is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van ZOAB Rotterdam in het gebouw van de Speeltuin Het Noorden aan de Noorderkanaalweg 6. De zaal is open vanaf 19.30 uur waarna de ALV start om 20:00 uur. U bent van harte welkom, en rekenen op uw komst.
(Gratis koffie/thee koek en warme hapjes uit de frituur met een drankje)

De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Start ALV en opening vergadering om 20.00 uur.

U bent van harte welkom.
Voor koffie en thee wordt gezorgd.

AANSLUITEND OP DE VERGADERING ZAL BERRY VAN DER GRIFT EEN PRESENTATIE GEVEN OVER DE NIEUWE OMGEVINGSWET
Na de ALV van de ZOAB zal een korte pauze ingelast worden van 5 minuten waarna Berry tekst en uitleg geeft over de nieuwe omgevingswet. De presentatie duurt ongeveer 20 minuten.
De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ is het motto. De nieuwe wet zorgt voor minder en overzichtelijke regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming.
ht
tp://zoabrotterdam.nl/archief/20190321/omgevingswet.htm

VACATURE
Wil je actief deelnemen en je inzetten voor de algemene belangen voor woonboot bewoners?
Meld je aan voor een functie in het bestuur. Zonder bestuur geen ZOAB.

Agenda:

 • ALV2020 Agenda - Download hier de agenda
 • Lijst van aan- en aftreden (zie e-mail uitnodiging).
  Wil je je zelf kiesbaar stellen voor een functie in het bestuur van de zoab?
  meld je dan aan via de contactpagina van de zoab: ovv Bestuursfunctie.
  Klik hier om naar het contactformulier te gaan.
 • Verslag vorige ALV.
 • Begroting & Balans.
 • Verkiezing bestuursleden van de ZOAB.
 • Rondvraag
 • Einde ALV
 • Presentatie omgevingswet

Locatie:
 

 

 

 

 

       
 
 
 
 
 
SNEL MENU AANMELDEN
 
Aanmelden Nieuwsbrief voor het laatste nieuws of belangrijke mededelingen
Klik hier om je aan te melden

Aanmelden als lid van de Vereniging ZOAB en krijg toegang tot de site
Klik hier om je aan te melden

FORUM

Praat mee in het Forum van ZOAB
over van alles met en over
en om het wonen op het water.

Klik hier om je aan te melden

CONTACT

Het algemene e-mailadres van
ZOAB voor alle vragen: info@zoabrotterdam.nl

Bankrekening: ING 8129483

       
© 2013 Vereniging ZOAB Rotterdam | lid worden | Opzeggen | Contact | Privacy Beleid |