Algemene Leden vergadering (ALV 2019)

Woensdag 27 maart 2019 is de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van ZOAB Rotterdam in het gebouw van de Speeltuin Het Noorden aan de Noorderkanaalweg 6. De zaal is open vanaf 19.30 uur.
De ALV start om 20:00 uur. U bent van harte welkom, en rekenen op uw komst.

Op de agenda hebben we extra tijd ingeruimd voor de vragenlijst over de walaansluitingen.

Stedin & Gemeente Rotterdam aanwezig op de ALV
De ZOAB heeft, Alco de Lange van Stedin, en Henk de Kok en Marcel van den Berg van de Gemeente Rotterdam (Portefeuille ligplaatsen/woonboten) uitgenodigd om aanwezig te zijn op de Algemene Leden Vergadering. Ze zullen zich kort introduceren en tevens een toelichting geven over de walaansluitingen. Tijdens de ALV is er ruimte om vragen te stellen, maar ook na de ALV zal er ruimte zijn om uw vragen te stellen.

De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Start ALV en opening vergadering om 20.00 uur.

U bent van harte welkom.
Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Enquete walaansluitingen
De ZOAB is bezig geweest met het inventariseren en het verkrijgen van een algemeen beeld over de walaansluitingen bij de woonboten. In de korte vragenlijst richtte de ZOAB zich specifiek op de aansluitingen gas, elektra, kabel, KPN en riolering. Doel van het onderzoek was om erachter te komen hoe alle woonboten aangesloten zijn en of er bijzonderheden zijn. De vragenlijst is massaal ingevuld en wij bedanken u daarvoor.

Op de ALV (Algemene Ledenvergadering) 27 maart 2019, zal dit een belangrijk onderwerp zijn van de agenda en ruimt het bestuur extra tijd in om uw vragen toe te lichten. Alco de Lange zal dit namens Stedin toelichten. Henk de Kok en Marcel van den Berg zullen dit namens de Gemeente Rotterdam toelichten.

VACATURE
Vier leden van het bestuur van de ZOAB zijn aftredend. Dit houd in dat de functie vacant is en nieuwe leden tot het bestuur kunnen treden. De functies zijn onder andere:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Algemeen
  • Communicatie (website)

Wil je actief deelnemen en je inzetten voor de algemene belangen voor woonboot bewoners? Meld je aan voor een functie in het bestuur. Zonder bestuur geen ZOAB.

Agenda:

Locatie:
 

 

 

 

       
 
 
 
 
 
SNEL MENU AANMELDEN
 
Aanmelden Nieuwsbrief voor het laatste nieuws of belangrijke mededelingen
Klik hier om je aan te melden

Aanmelden als lid van de Vereniging ZOAB en krijg toegang tot de site
Klik hier om je aan te melden

FORUM

Praat mee in het Forum van ZOAB
over van alles met en over
en om het wonen op het water.

Klik hier om je aan te melden

CONTACT

Het algemene e-mailadres van
ZOAB voor alle vragen: info@zoabrotterdam.nl

Bankrekening: ING 8129483

       
2013 Vereniging ZOAB Rotterdam | lid worden | Opzeggen | Contact | Privacy Beleid |